‘Fångad i spelet’


De här böckerna om militär taktik, stridsteknik och operationskonst samt strategi är inte utgivna med Copyleft GFDL utan har © Copyright. Författaren äger rättigheterna till de här böckerna. Se nedan;

K
Klangen försvarsmedia
Lokalisering: Gunnesbovägen 223
226 54 Lund

© Copyright Roger Mikael Klang anno 2018 Alla rättigheter reserverade. Ingen del eller helhet av de här böckerna i serien som heter ’Fångad i spelet’ får översättas, reproduceras eller användas i någon form eller med några medel, elektroniska eller mekaniska, inkluderat fotokopiering och inspelning, eller med något informationslagrings- eller informationsinhämtningssystem, utan att ha skriftligt tillstånd med manuellt handskriven underskrift av författaren. Det enda undantaget från dessa regler är om någon vill kommentera böckerna eller någon del av böckerna under sidhuvudet Feedback och kritik på författarens hemsida http://Dettyskakriget.com/, för då tillåter författaren att text överförs från nätböckerna till kommentarsfältet på författarens hemsida, utan mellanled eller kopieringar enligt ovanstående förbud som gäller delat, allmänt eller organisatoriskt bruk eller lagring. Mina böcker trycks på begäran enligt ”print-on-demand”-principen.

Copyrighten är i enlighet med lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Men hav förtröstan, jag är inte omöjlig att komma överens med. Ni kan kontakta mig på rmaffairs(at)gmail.com för att köpa böcker eller ställa frågor.

Klangen försvarsmedia är grundad 2012 Författad av Roger Mikael Klang, civis Lundensis, Scania Svecia huvudsakligen under perioden sept. 2011 fram t.o.m. första året av Trumps presidentämbetsperiod under 2017. Skrivandet har tagit lika lång tid som andra världskriget varade. Böckerna är en omarbetad utgåva av bokserien som tidigare har getts ut med namnen Revolution in Military Affairs och ‘Caught up in the game’.

Författaren; Roger Mikael Klang

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: