Författararkiv: Roger Klang

Om Roger Klang

I come from Arboga, Sweden, same latitude as Stockholm, Oslo and Helsinki. The year in which I was born was 1965. But I grew up in the region of Scania in the south end of Sweden. I believe in God and his son Jesus Christ but I still don’t go to Church. I don’t know what else to say about myself so I’ll stop here. The truth is, you wouldn’t know me if you had read a book about me. I’m pretty unique I like to think. We all are, but especially me. Roger M. Klang, civis Lundensis

Vem bär skulden till att vårt el-nät är underdimensionerat?

Bild: Vattenfall

Det är EUs regleringar som bär skulden. Vi visste nog inte att EU skulle reglera elnätet i Europa på det sättet när vi byggde el-nätet. Vi visste inte heller att Tyskland skulle avveckla sin kärnkraft och sin kolkraft med sådan hast. När Tyskland har överskott på el och vi samtidigt har ett underskott på el så måste tyska elbolag exportera el till oss, eftersom det är de som har råd att använda elen som köper elen. Rikaste land vinner.

Det är bara det att Tyskland är ett rikare land med en högre GDP per capita. Och det är bara det att det är nästan aldrig som Tyskland har ett överskott på el när vi har ett underskott. Det omvända händer dock ofta. Vi får alltså producera el till Tyskland och Danmark och vara utan el själva. Det är fullständigt oacceptabelt! Och det är därför som vi nu står inför ett bitvis nedsläckt Skåne i vinter. Det är också därför som regeringarna i Sverige och Tyskland står redo att bjuda över varandra med ersättningar till sina egna medborgare. Ni förstår, Tyskland vill ha vår el till varje pris även om det medför att vi blir deras el-slavar. Tyskland ser efter nummer 1, vilket är Tyskland och Tyskland enbart. Ja deras backwards cousines österrikarna kommer som nummer 2. Därefter kommer ingen ända ned till den sista sköldpaddan som jorden står på hela vägen ned till evigheten.

Fast en bitvis nedsläckning av el-nätet i Skåne kommer sig inte av att vi vill näpsa tyskarna. Nedsläckningar sker därför att om produktionen kontra förbrukningen blir lägre eller högre än el-systemets kapacitet, så riskerar el-nätets frekvens att sjunka under 50 Hertz till 49.9 Hertz eller till och med mindre, alternativt stiga till över 50.1 Hertz. Frekvensen i el-nätet måste alltid hålla sig över 49.9 Hertz och under 50.1 Hertz, annars riskerar elektrisk utrustning att ta skada. När man inte längre kan planera för detta så stängs delar av el-nätet ned. 50 Hertz är 50 svängningar i sekunden och utgör växelström eller AC.

Kategorier: Deutschland, Gas supplies, Germany, Tyskland | Lämna en kommentar

Human trafficking

I would like to say, if you let me, that people who visits victim girls from human trafficking with the crime in mind to pay the girls’ traffickers in order to have sex with the girls, are piles of turds. I would imagine that they also think that they have the mindset of ”paying back some of the injustice against their ethnicity”.

No, no, no, no, no! You Mr women abuser are nothing but a perverted rapist. It doesn’t matter that the girls don’t fight you for their virtue since they are afraid of the traffickers/pimps. You are and will forever be a rapist and you will go to Hell!

I make no secret of being somewhat disdainful towards men who takes the easy way out and snatch an Asian girl for marriage or whatever. But you Mr rapist are lightyears worse. Lightyears! You deserve to have your whole family raped. You are almost worse than the girls’ traffickers/pimps. They know that they are bad people, but you probably think you are doing nothing wrong, maybe even thinks that you are helping the girls. You disgust me more than the worst German Nazis from world war two ever could in a lifetime! If I kill you by stepping on you I will scrape off the shit from my both on the curbstone. It’ll be ugly, but I can wash off the shit from my shoes with water, but You can not! The shit sticks to you even when you have taken a shower. Lord of the flies!

Kategorier: Donald Trump, ISIS | Etiketter: , , , , | Lämna en kommentar

Russian mock sorties in the Baltic Sea

Russians say that they are very short of fighter pilots. They only have 1200 of them total. But take notice that it used to be the norm that Russian bomber, fighter- and attack aircraft on and off up to the war in Ukraine started regularly flew on mock missions against us Swedes. Now it seems like Russian sorties against Sweden have totally halted. The thing is that in Ukraine a lot of the spare part factories for the Russian airforce aircraft are located. It has been so since the Soviet Union existed.

Say that it is the lack of pilots that is the key factor, then they should at least fly some mock sorties against Sweden. If it on the other hand is the lack of spare parts and maintenance it makes sense that they seem to have stopped flying mock sorties against Sweden altogether.

Roger Klang

Kategorier: Bok om andra världskriget | Lämna en kommentar

50 Hertz frekvens/svängningar/sekunden

Anledningen till att Svenska Kraftnät eller snarare de skånska kommunerna kan komma att roterat och automatiskt stänga ned delar av elnätet (dock ej sjukhus, militär, polis, brandkår, ambulans, viktig industri etc.) i Skåne i vinter (2022) är för att vid effektförluster på grund av att Sverige enligt EUs reglemente måste sälja den svenska elen till högstbjudande i EU, och för att vårt elnät är ihopkopplat med de energifattiga Danmarks och Tysklands elnät bl.a., vilket innebär att elnätet kan fallera i Skåne, och att de mellan ca 49.9–50.1 Hertz frekvens som krävs i ledningsnätet riskerar att inte kunna upprätthållas och då kan elektrisk utrustning komma att ta skada. Jag lärde mig också att Ringhals 4 tror jag att det var, kommer redan någon gång i November att ha startat upp igen efter att ha reparerats under en tid, och då slipper vi förmodligen sådana befarade nedsläckningar i Skåne.

Roger Klang

Kategorier: Elektromagnetiska spektrumet, Energi | Etiketter: , | Lämna en kommentar

Det elektromagnetiska spektrumet

Den översta raden med Y:n och N:n visar vilken strålning som kan ta sig ned i atmosfären till Jorden. Y står för Yes och N står för No. Som ni ser så är det endast radiostrålning av en viss våglängd och synligt ljus som kan ta sig igenom atmosfären. De gråa rutorna är gråzoner. Men den översta radens svartvita/grå skala visar inte rätt eftersom det behövs en frekvens på väl över 9 MHz eller 9×106 svängningar per sekund (mitt emellan buildings och humans i Frequency Hz skalan ovan) för att tränga igenom atmosfären, och bilden visar felaktigt att man kan tränga igenom atmosfären med 104 Hertz radiofrekvens eller 10,000 svängningar per sekund. Den vita skalan Y till vänster längst upp skulle egentligen vara placerad där gråskalan är till höger om den. En hertz (1 Hz) är lika med en svängning per sekund, så 9 MHz är lika med 9 miljoner svängningar per sekund. Ljuset färdas i 300,000,000 meter i sekunden så det blir 300,000,000/9,000,000=33.3333 meter våglängd för 9 MHz. M i MHz står för Mega, alltså 1 miljon.

Den röda spiralfjäderliknande linjen i bilden visar imaginärt men inte bildligt hur strålningen från vänster till höger går från ofarlig radio för människor, till dödlig Gamma för människor. Dödligheten hänger helt och hållet på hur kort våglängden är. Man kan också säga att ju kortare våglängd desto högre frekvens (antal svängningar). Den längsta våglängden är en kilometer eller 103 meter eller 10 x 10 x 10 meter alltså 1000 m för kortvågsradiostrålning eller det som tidigare kallades Långvåg. Som ni kan se själva i bilden ovan så är mikrovågor inte dödliga likt Gammastrålning är. Fast skulle man kunna krypa in i en mikrovågsugn och sätta igång den så skulle man koka. Men strålningen har inte en hög frekvens och är inte radioaktiv, strålningen från mikrovågor är ofarligare än solljuset ur strålningssynpunkt, eftersom mikrovågor ligger längre till vänster på skalan ovan än vad synligt ljus gör. Skillnaden i storlek är lika stor som storleken mellan en amöba och en fjäril. (Se även stycket sist – Hur funkar en mikrovågsugn?)

Under den röda imaginära våglängden i bilden ovan så har vi en rad som talar om våglängden för olika delar av det elektromagnetiska spektrumet. Kortvågsstrålning ligger längst till vänster och har alltså upp till en kilometers våglängd eller 103 meter. På andra sidan av skalan har vi Gammastrålning med 10-12 meters längd (tolv nollor följt av en etta) eller 0,000,000,000,001 av en meter. Så nu förstår du kanske varför den röda våglängdslinjen ovan är imaginär? Man kan inte rita så korta våglängder.

Därunder i bilden ovan har vi en bildlig jämförelse mellan skalor. Synligt ljus till exempel har enligt bilden en våglängd som är lika kort som en amöba medan till exempel mikrovågors våglängd är minst lika lång som en fjärils längd.

Ultraviolett strålning är lika lång som en molekyl. Långvarig utsatthet för ultraviolett strålning är därför farligare än att vara i solen men fortfarande mindre farligt i samma dos än att röntgas. Undvik att lysa med en UV-lampa i speglar och fönster så att inte ljuset studsar in i de känsliga ögonen! Peka den inte mot människor när den är tänd. De lär inte få cancer av att du gör det, men säkerhet kommer först. UV-lampor är inga leksaker.

I färgskalan ovan, raden näst längst ned, har vi antalet svängningar per sekund, frekvens eller Hertz i reella tal och vilka frekvenser som är synligt ljus vilket i skalan markeras med färgerna rött, gult, grönt, blått och violett.

Skillnaden i siffrornas valör mellan Radiation Type Wave (m) och Frequency Hz i bilden ovan är således att Radiation Type Wave beskriver svängningarna per meter och Frequency Hz beskriver svängningarna per sekund. Det är således fler svängningar per sekund ju längre till höger man kommer på skalan ovan eftersom ljuset färdas 300,000,000 meter per sekund (Hz) medan antalet svängningar per meter (Radiation Type Wave) är betydligt mer begränsat, 300,000,000 miljoner gånger mer begränsat. Skalan för Radiation Type Wave (m) går från en svängning per kilometer alltså 103, till en svängning per 10-12 meter eller 0,000,000,000,001 delar av en meter. Jag kan lägga till att 101 = 10 meter och 10-1 = 0.1 meter.

Den sista skalan i bilden är inte så viktig för din förståelse av det elektromagnetiska spektrumet.

Ljuset från min UV-lampa är på 10-8 eller 395 NanoMeter eller 39.5 gånger längre våglängd än en våglängd på 10-10 röntgenstrålning. Röntgenstrålning handskas man varsamt med men den är inte dödlig ens när den riktas direkt mot kroppen. Så du förstår kanske att det ska ganska mycket användning till för att en UV-lampa ska bli farlig för din hälsa. Särskilt som du inte ska rikta strålen mot dig själv eller andra.

Vad kan du ha en UV-lampa till då? UV-ljus kan döda bakterier. UV-ljus kan också avslöja urinfläckar från dina katter. UV-ljus kan se spermafläckar. Det måste sägas. UV-ljus kan se fläckar på din matta. UV-ljus kan se smuts. Kriminalpoliser använder UV-lampor i sitt arbete. UV-lampor med den här frekvensen är bra att ha för detektiver i största allmänhet. Man kan med fördel använda polariserade solglasögon vid upprepad användning av UV-lampan.

Hur funkar en mikrovågsugn?

Mikrovågorna kommer från en magnetron, ett elektronrör, som sätter fart på vattenmolekyler i maten. När molekylerna börjar fara hit och dit blir maten varm. Alla molekyler tar inte åt sig av mikrovågorna. Fasta ämnen som porslin — eller till och med is — påverkas inte på samma sätt.

Molekylen av en syre- och två väteatomer utgör en stark dipol, det vill säga den har egenskapen att vända sig efter laddningen i ett elektriskt fält. De korta radiovågor som används i radarutrustning ligger på en frekvens där vattenmolekylen kommer i resonans (självsvängning). Normalt häftar vattenmolekylerna fast vid varandra i kedjor där deras positiva och negativa sidor hänger samman, men detta bryter mikrovågorna upp. Vattenmolekylerna vänder sig i takt med att det elektriska fältet i mikrovågsugnen byter riktning hela 2,8 miljarder gånger i sekunden genom magnetronens, alltså elektronrörets inverkan. Mikrovågsugnar arbetar normalt vid cirka 2,4 GHz vilket motsvarar en våglängd av cirka 12 cm. Mikrovågsstrålning är inte farlig om den inte moduleras av en magnetron. Det är molekylernas rörelseenergi som värmer maten vid moduleringen. Andra ämnen i maten kan också vara dipoler, som exempelvis fetter.

5G

Det jobbas för fullt med 5G världen över. Men vad är det egentligen som är så speciellt med 5G? Hur kommer det påverka vår vardag? Och kanske viktigast av allt, är 5G farligt för vår hälsa?

WiFi använder våglängder mellan 2.4 GHz eller 2.4×109 eller 2,400,000,000 svängningar i sekunden, till 5 GHz eller 5×109 alltså 5,000,000,000 svängningar i sekunden. Det utgör ca +1 dm långa våglängder. Inte farligt.

5G-master använder våglängder upp till 300 GHz eller 3×1011 eller 300,000,000,000 svängningar i sekunden. Det utgör 0,001 meter eller 1 mm våglängd. Det är väl inom radiospektrumet. Strålningen är ofarlig för alla som inte befinner sig mycket nära strålkällan, typ fåglar som flyger för nära mobilmasten som då blir stekta sparvar. Längre ifrån strålkällan så är mobilstrålningen mindre farligt än solljuset.

Roger Klang

Källor:
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/mikrovagsugnen/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetiskt_spektrum

https://www.dstny.se/blogg/5g/

Kategorier: Elektromagnetiska spektrumet | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Blogg på WordPress.com.