Författararkiv: Roger Klang

Om Roger Klang

I come from Arboga, Sweden, same latitude as Stockholm, Oslo and Helsinki. The year in which I was born was 1965. But I grew up in the region of Scania in the south end of Sweden. I believe in God and his son Jesus Christ but I still don’t go to Church. I don’t know what else to say about myself so I’ll stop here. The truth is, you wouldn’t know me if you had read a book about me. I’m pretty unique I like to think. We all are, but especially me. Roger M. Klang, civis Lundensis

Det elektromagnetiska spektrumet

Den översta raden med Y:n och N:n visar vilken strålning som kan ta sig ned i atmosfären till Jorden. Y står för Yes och N står för No. Som ni ser så är det endast radiostrålning av en viss våglängd och synligt ljus som kan ta sig igenom atmosfären. De gråa rutorna är gråzoner. Men den översta radens svartvita/grå skala visar inte rätt eftersom det behövs en frekvens på väl över 9 MHz eller 9×106 svängningar per sekund (mitt emellan buildings och humans i Frequency Hz skalan ovan) för att tränga igenom atmosfären, och bilden visar felaktigt att man kan tränga igenom atmosfären med 104 Hertz radiofrekvens eller 10,000 svängningar per sekund. Den vita skalan Y till vänster längst upp skulle egentligen vara placerad där gråskalan är till höger om den. En hertz (1 Hz) är lika med en svängning per sekund, så 9 MHz är lika med 9 miljoner svängningar per sekund. Ljuset färdas i 300,000,000 meter i sekunden så det blir 300,000,000/9,000,000=33.3333 meter våglängd för 9 MHz. M i MHz står för Mega, alltså 1 miljon.

Den röda spiralfjäderliknande linjen i bilden visar imaginärt men inte bildligt hur strålningen från vänster till höger går från ofarlig radio för människor, till dödlig Gamma för människor. Dödligheten hänger helt och hållet på hur kort våglängden är. Man kan också säga att ju kortare våglängd desto högre frekvens (antal svängningar). Den längsta våglängden är en kilometer eller 103 meter eller 10 x 10 x 10 meter alltså 1000 m för kortvågsradiostrålning eller det som tidigare kallades Långvåg. Som ni kan se själva i bilden ovan så är mikrovågor inte dödliga likt Gammastrålning är. Fast skulle man kunna krypa in i en mikrovågsugn och sätta igång den så skulle man koka. Men strålningen har inte en hög frekvens och är inte radioaktiv, strålningen från mikrovågor är ofarligare än solljuset ur strålningssynpunkt, eftersom mikrovågor ligger längre till vänster på skalan ovan än vad synligt ljus gör. Skillnaden i storlek är lika stor som storleken mellan en amöba och en fjäril. (Se även stycket sist – Hur funkar en mikrovågsugn?)

Under den röda imaginära våglängden i bilden ovan så har vi en rad som talar om våglängden för olika delar av det elektromagnetiska spektrumet. Kortvågsstrålning ligger längst till vänster och har alltså upp till en kilometers våglängd eller 103 meter. På andra sidan av skalan har vi Gammastrålning med 10-12 meters längd (tolv nollor följt av en etta) eller 0,000,000,000,001 av en meter. Så nu förstår du kanske varför den röda våglängdslinjen ovan är imaginär? Man kan inte rita så korta våglängder.

Därunder i bilden ovan har vi en bildlig jämförelse mellan skalor. Synligt ljus till exempel har enligt bilden en våglängd som är lika kort som en amöba medan till exempel mikrovågors våglängd är minst lika lång som en fjärils längd.

Ultraviolett strålning är lika lång som en molekyl. Långvarig utsatthet för ultraviolett strålning är därför farligare än att vara i solen men fortfarande mindre farligt i samma dos än att röntgas. Undvik att lysa med en UV-lampa i speglar och fönster så att inte ljuset studsar in i de känsliga ögonen! Peka den inte mot människor när den är tänd. De lär inte få cancer av att du gör det, men säkerhet kommer först. UV-lampor är inga leksaker.

I färgskalan ovan, raden näst längst ned, har vi antalet svängningar per sekund, frekvens eller Hertz i reella tal och vilka frekvenser som är synligt ljus vilket i skalan markeras med färgerna rött, gult, grönt, blått och violett.

Skillnaden i siffrornas valör mellan Radiation Type Wave (m) och Frequency Hz i bilden ovan är således att Radiation Type Wave beskriver svängningarna per meter och Frequency Hz beskriver svängningarna per sekund. Det är således fler svängningar per sekund ju längre till höger man kommer på skalan ovan eftersom ljuset färdas 300,000,000 meter per sekund (Hz) medan antalet svängningar per meter (Radiation Type Wave) är betydligt mer begränsat, 300,000,000 miljoner gånger mer begränsat. Skalan för Radiation Type Wave (m) går från en svängning per kilometer alltså 103, till en svängning per 10-12 meter eller 0,000,000,000,001 delar av en meter. Jag kan lägga till att 101 = 10 meter och 10-1 = 0.1 meter.

Den sista skalan i bilden är inte så viktig för din förståelse av det elektromagnetiska spektrumet.

Ljuset från min UV-lampa är på 10-8 eller 395 NanoMeter eller 39.5 gånger längre våglängd än en våglängd på 10-10 röntgenstrålning. Röntgenstrålning handskas man varsamt med men den är inte dödlig ens när den riktas direkt mot kroppen. Så du förstår kanske att det ska ganska mycket användning till för att en UV-lampa ska bli farlig för din hälsa. Särskilt som du inte ska rikta strålen mot dig själv eller andra.

Vad kan du ha en UV-lampa till då? UV-ljus kan döda bakterier. UV-ljus kan också avslöja urinfläckar från dina katter. UV-ljus kan se spermafläckar. Det måste sägas. UV-ljus kan se fläckar på din matta. UV-ljus kan se smuts. Kriminalpoliser använder UV-lampor i sitt arbete. UV-lampor med den här frekvensen är bra att ha för detektiver i största allmänhet. Man kan med fördel använda polariserade solglasögon vid upprepad användning av UV-lampan.

Hur funkar en mikrovågsugn?

Mikrovågorna kommer från en magnetron, ett elektronrör, som sätter fart på vattenmolekyler i maten. När molekylerna börjar fara hit och dit blir maten varm. Alla molekyler tar inte åt sig av mikrovågorna. Fasta ämnen som porslin — eller till och med is — påverkas inte på samma sätt.

Molekylen av en syre- och två väteatomer utgör en stark dipol, det vill säga den har egenskapen att vända sig efter laddningen i ett elektriskt fält. De korta radiovågor som används i radarutrustning ligger på en frekvens där vattenmolekylen kommer i resonans (självsvängning). Normalt häftar vattenmolekylerna fast vid varandra i kedjor där deras positiva och negativa sidor hänger samman, men detta bryter mikrovågorna upp. Vattenmolekylerna vänder sig i takt med att det elektriska fältet i mikrovågsugnen byter riktning hela 2,8 miljarder gånger i sekunden genom magnetronens, alltså elektronrörets inverkan. Mikrovågsugnar arbetar normalt vid cirka 2,4 GHz vilket motsvarar en våglängd av cirka 12 cm. Mikrovågsstrålning är inte farlig om den inte moduleras av en magnetron. Det är molekylernas rörelseenergi som värmer maten vid moduleringen. Andra ämnen i maten kan också vara dipoler, som exempelvis fetter.

5G

Det jobbas för fullt med 5G världen över. Men vad är det egentligen som är så speciellt med 5G? Hur kommer det påverka vår vardag? Och kanske viktigast av allt, är 5G farligt för vår hälsa?

WiFi använder våglängder mellan 2.4 GHz eller 2.4×109 eller 2,400,000,000 svängningar i sekunden, till 5 GHz eller 5×109 alltså 5,000,000,000 svängningar i sekunden. Det utgör ca +1 dm långa våglängder. Inte farligt.

5G-master använder våglängder upp till 300 GHz eller 3×1011 eller 300,000,000,000 svängningar i sekunden. Det utgör 0,001 meter eller 1 mm våglängd. Det är väl inom radiospektrumet. Strålningen är ofarlig för alla som inte befinner sig mycket nära strålkällan, typ fåglar som flyger för nära mobilmasten som då blir stekta sparvar. Längre ifrån strålkällan så är mobilstrålningen mindre farligt än solljuset.

Roger Klang

Källor:
https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/mikrovagsugnen/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetiskt_spektrum

https://www.dstny.se/blogg/5g/

Kategorier: Elektromagnetiska spektrumet | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Nuclear bunker busters

Whether the US military and the Chinese military realize it or not, a nuclear bomb is a sophisticated weapon that relyes heavily on that the bomb mechanism is intact before detonation. It is not a simple explosive gunpowder warhead.

I doubt if detonating a long range ballistic nuclear missile warhead fast enough can be achieved since the warhead mechanism will become demolished and dysfunctional within the time window required with a mach 5 or 6 impact. That is up to and including 7100 km/h or 4500 miles per hour. That is more than 2000 meters per second. The missile warhead will become shredded radioactive metal scrap as soon as it hits the ground or before it reach 10 meters in 0,005 seconds.

Anyway, I find it improbable that you can harden the warhead for it to be intact within the detonation window. By the way, it may also be detonated with the aid of explosives, but I don’t know. It used to be.

I find it improbable that they will ever test my assumption, except for in the computer realm, since the US and Russia and I don’t know if whether China has also signed a treaty that bans above ground nuclear tests. That’s why the US tested a nuclear bomb buried below ground for this purpose.

They can only test the effect from the nuclear blast, not if the nuclear warhead can survive impact long enough for it to be able to detonate. But I guess there is a chance they can detonate the warhead while it is still in the air and hope to penetrate the surface simultaneously. I think it is a slim chance.

Actually the regular long range ballistic missile is flying at Mach 17, but only at high trajectories.

It isn’t probable that the Chinese have ever signed a nuclear treaty.

Roger Klang

Kategorier: Bok om andra världskriget | Lämna en kommentar

Vad är ”stridsteknik”?

För att förtydliga uttrycket stridsteknik, som i en känd försvarsbloggs text sägs härröra från det engelska eller snarare amerikanska uttrycket ”Tradecraft”, vilket jag bestrider. Tradecraft antar jag betyder ”krigets hantverk”, men det kan omfatta en oändlig massa entiteter om än professionella sådana. Stridsteknik, som man skulle kunna översätta till ”fighting techniques” låter sig definieras bättre.

Taktik skiljer sig från stridsteknik genom att taktik innefattar dylikt som omfattning, omtag, flankering, terrängkännedom och terrängbedömning och beslut som rör positionering och eldgivning i strid för stridspar upp till grupp, tropp eller pluton. I någon mening kan man också säga att taktik innefattar hur ett stridspar, en tropp eller en pluton uppträder vid framryckning eller förflyttning. Ju högre förband desto mer tenderar taktik att gå över i operationskonst.

Stridsteknik innefattar allt från hur man använder vapensystem i strid till mera omfattande verksamhet som hur man använder tyngre vapensystem och samverkan mellan operatörerna av dessa vapensystem. Hur man använder drönare för eldledning och målingivning. Hur man samverkar och växelverkar mellan flera vapensystem typ mellan olika luftvärnssystem och naturligtvis så får man räkna in sensorerna där också. Hur man växelverkar (essentiellt kommunikationen) mellan eldledare och vapensystem, men också kommunikationen mellan enhet och enhet och jag tänker då kanske främst på sådant som lingot mellan enskilda stridsfordon och inom ett och samma stridsfordon. Stridsteknik rör sig därför mellan det lilla och det stora och det finns ingen glasklar gränsdragning mellan stridsteknik och taktik eller ens mellan stridsteknik och operationskonst.

Roger Klang, Lund Sverige

Kategorier: Defense, Uppdragstaktik | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Russian Casus Belli for war in Ukraine

1.53 trillion cubic meters of Norwegean gas will suffice for maybe a dozen years for the EU. Norway exports maybe 120+ billion cubic meters of gas a year.

1.1 Trillion cubic meters of Ukrainian gas will suffice for less than a decade more for the EU.

40 percent of the worlds Uranium production comes from Kazakstan.

The future is electrical. Batteries. Wind. Solar. And all the raw material recourses incorporated into these energy sources. Be aware!

Many countries benefit from a free and independent Ukraine since Ukraine is an agricultural hub. China even used to buy soil from Ukraine. If it wasn’t for Ukraine, my country Sweden’s population woul’d have really been hungry following the northern drought in the summer of 2018.

The Russian invasion of Ukraine was rather initiated because Russia is dependent on the Ukrainian war industry inherited from the Soviet Union. The Russian offensives inland nearly all targeted cities with crucial war industries for among other things Russian aircrafts. Ever considered why russia doesn’t seem to dominate the skies over Ukraine, thus becoming unable to win this war?

Don’t believe me? Remember the Russian ”help” convoys in the beginning of the war in Donetsk and Luhansk? Trucks drove into Ukrainian territory almost empty on aid, but they didn’t drive out empty. They had done a heist on Ukrainian war industries.

Military materiel comes first, oil and gas comes second.

Roger Klang, Lund Sweden

Kategorier: Crude oil, Defense, Deutschland, Gas supplier, Gas supplies, Germany, Kreml, Kremlin, Råolja, Russia, Ryssland | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

The UK is certainly a friendly state to the Nordic countries

The United Kingdom will increase its military presence in countries such as Norway, Finland and Sweden.

This was said today by the British Minister of Defense Ben Wallace at a press conference in Norway, reports Reuters.

”It is great that you are making this remark,” says Minister of Defense Peter Hultqvist.

https://sverigesradio.se/artikel/storbritien-ska-oka-sin-militara-narvaro-i-norden

Thank you UK, it was very kind of you! We love you for it. But we have to defend ourselves, I think. It would be better if the UK could give us guarantees that Sweden will not be isolated from trade with the outside world and the purchase of ammunition, in a near war situation. At least guarrantees from the British part concerning Britain’s policies. I believe that we do not need ”boots on the ground” of a foreign power in the event of a Swedish defensive war against Russia. It would have been another thing if it was a Swedish defensive war against Germany.

Sweden will never go Viking against the UK as long as I have anything to say about that. I do not believe in war of aggression, war of aggression punishes itself as through divine intervention it seems. So live and let live, please Britain.

Roger Klang

Kategorier: Östersjöinloppen, Baltic Sea, Defense, Deutschland, Germany, Great Britain, Kremlin, NATO, Russia, Ryssland | Etiketter: , , | Lämna en kommentar

Blogg på WordPress.com.